Fijn dat je meedoet aan ons onderzoek!

Klik hier voor de vragenlijst

Voor elke organisatie is het wettelijk verplicht (Arbo wet art. 18) om een PMO (Periodiek Medisch Onderzoek) aan te bieden aan haar werknemers. Dit onderzoek moet zich richten op de preventie van de gezondheidsrisico’s die het werk met zich mee brengt. Hieraan voldoen organisaties door een PMO aan te bieden.

Uit onderzoek blijkt dat 60% van de medewerkers na het doen van een PMO actie onderneemt om zijn of haar gezondheid te verbeteren. Dit leidt tot een gemiddelde daling van het ziekteverzuim van gemiddeld 20%.

Deelname aan een PMO is voor de medewerkers vrijwillig.

De privacy van de deelnemers is gegarandeerd; een werkgever krijgt nooit informatie over individuele medewerkers in te zien.

Over ons business-concept

Wij zijn van plan een landelijke aanbieder te worden van gezondheidsmanagement voor bedrijven. Bedrijven betalen hiervoor een abonnementsbedrag van ca. €15 per medewerker per maand. Onze ambitie is om de productiviteit en inzetbaarheid van de medewerkers substantieel te vergroten en het ziekteverzuim bij de deelnemers 20% terug te dringen.

Ons programma bestaat uit een periodieke gezondheidscheck (elke 18 maanden) op zowel mentaal als fysiek vlak. Mensen die tot een risicogroep behoren, krijgen de mogelijkheid voor een aanvullend onderzoek in een kliniek bij hen in de buurt. Mensen met bovenmatige mentale problemen, krijgen enkele sessies met een psycholog (video calls). Alle werknemers krijgen vervolgens een persoonlijk consult en een programma dat ze helpt hun gezondheid te verbeteren. Denk hierbij aan fysieke oefeningen, beweging, ontspanning en voeding. Hiervoor gebruiken ze onze app.

Werkgevers krijgen via ons dashboard inzicht in de gezondheid van hun organisatie (niet van individuele medewerkers, wel van de groep). Met die inzichten kunnen ze ook vanuit hun kant actie ondernemen ter verbetering.