Inzicht in je gezondheid met een eenvoudige vingerprik!

Wil je graag getest worden?

Ben je ziek geweest, maar weet je niet of het een verkoudheid, de griep of COVID-19 was? Door middel van een simpele vingerprik kunnen we bepalen of je anti-stoffen tegen het Covid-19 virus hebt.

Wat is het voor een test?

Wij werken met een Covid-19 test van Lepu Medical. Deze testen zijn toegelaten op de Nederlandse markt door het ministerie van Volksgezondheid en Sport onder het nummer NL-CA002-2020-50397 en hebben een CE-certificering. Hiermee voldoen de test aan alle criteria die de Europese unie eist. De fabrikant, Lepu Medical, is door TÜV (in Duitsland vergelijkbaar met TNO) beoordeeld als een gekwalificeerde fabrikant voor medische testen volgens ISO-13485.

Voor wie is deze test bedoeld?

Voor iedereen die COVID-19 symptomen heeft gehad en is hersteld. Zie hier welke symptomen bij COVID-19 horen.
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

De COVID-19 anti-lichamen test bepaalt of in uw lichaam antistoffen zijn zijn aangemaakt tegen het virus, door middel van een IgG en een IgM meting. Het lichaam heeft tijd nodig om in voldoende mate deze anti-stoffen aan te maken zodat het meetbaar is.

U dient te testen na minimaal 3 weken na de eerste ziekteverschijnselen maar zelfs liefst na 4 weken.
Indien u eerder test dan kan de uitslag negatief zijn maar sluit niet uit of u COVID-19 geïnfecteerd bent geweest.

Mensen die een COVID-19 infectie hebben doorgemaakt maar zeer lichte symptomen hebben gehad krijgen in veel gevallen ook een negatieve uitslag.
Het lichaam heeft dan niet voldoende anti-lichamen aangemaakt waardoor ze niet meetbaar zijn met de door ons gebruikte test.

Deze test is:

Accuraat
Deze test kenmerkt zich door een hoge nauwkeurigheid met betrekking tot de anti-lichamen, namelijk 98,8% voor sensitiviteit (het percentage terecht positieve uitslagen onder de personen) en 97,6% specificiteit (het percentage terecht negatieve testuitslagen onder de niet-zieke personen).

Efficiënt
Testresultaat beschikbaar in 15 minuten

Goedkeuring en controle

  • CE-certificering
  • FDA-certificering
  • Fabrikant werkt volgens ISO-13485
  • Toegelaten op de Nederlandse markt door het ministerie van Volksgezondheid en Sport onder het nummer NL-CA002-2020-50397

Hoe testen we?

Stap 1:
Middels een vingerprik wordt de druppel bloed op het testplaatje opgevangen

Stap 2:
Serum wordt toegevoegd

Stap 3:
De testresultaten zijn binnen 10 – 25 minuten bekend.


Voor meer informatie zie deze video:


Wij volgen nauwgezet de richtlijnen zoals deze zijn opgedragen door het RIVM en het Ministerie van Volksgezondheid.