Schrijf u in voor de COVID-19 test 

JA, ik wil me bij deze inschrijven voor deze Covid-19 test 

  Voornaam

  Achternaam

  Straatnaam en huisnummer

  Postcode en woonplaats

  E-mail

  Telefoonnummer

  Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

  Ik wil me graag aanmelden voor de COVID-19 test op:

  Geslacht manvrouw

  Eventuele opmerkingen:

  VOORWAARDEN
  De kosten voor deelname aan deze Covid-19 check zijn € 49,95.
  Na inschrijving ontvangt u een betaallink. Na betaling is uw deelname definitief.

  De check zal ongeveer 20 minuten duren. De tijden die u ontvangt voor uw check zijn richttijden. Wij proberen vanzelfsprekend deze zo nauwkeurig mogelijk te volgen maar het kan zijn dat deze opschuiven. Heeft u een voorkeur voor een dagdeel dan kunt u dit aangeven in overige opmerkingen en proberen we hier rekening mee te houden.

  Aan de check kunnen verder geen enkele rechten ontleend worden.

  DISCLAIMER
  De huidige testen geven aan of iemand een COVID-19 infectie heeft doorgemaakt en hierdoor anti-lichamen heeft gevormd.
  Het is nog niet bewezen dat die persoon daarmee immuun is en dus niet nog een keer besmet kan worden.
  Wel kan er vanuit wetenschappelijk oogpunt geredeneerd worden dat indien dezelfde persoon nogmaals geïnfecteerd wordt dat de symptomen milder zullen zijn, echter ook dit is nog niet op grote schaal bewezen.
  Houd er mee rekening dat deze ziekte sinds november 2019 bestaat en alles omtrent dit virus dus onbekend is of vaak een aanname dat nog wetenschappelijk bevestigd moet worden.
  Wij willen met het aanbieden van deze test geen valse zekerheid bieden maar juist inzicht geven in uw doorgemaakte ziekte.
  Indien er op termijn wetenschappelijk bewijs is voor immuniteit of andere ontdekkingen dan heeft u in ieder geval de zekerheid dat u geïnfecteerd bent geweest of niet.
  U kunt altijd na een positieve danwel negatieve test een second opinion aanvragen.
  Let op: dit kan nog niet bij uw huisarts, omdat landelijk niet besloten is of dit wenselijk is ten opzichte van de kosten.
  Voor meer informatie kunt u ons op de testdag om meer informatie vragen.

  PRIVACY DISCLAIMER
  Uw gegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming door ons opgeslagen en verwerkt.

  Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u zijn verstrekt of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Hoe Gezond Ben ik.nu zijn verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken dit voor onze dienstverlening.

  Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Ja, ik heb bovenstaande informatie doorgelezen en ik ga akkoord met de bovenstaande voorwaarden en disclaimers